GDPR

Vad betyder GDPR?

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation Det är ett EU-anpassat dataskyddsdirektiv som ska skydda vår personliga integritet när personuppgifter behandlas. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL). och är en dataskyddslag som träder i kraft den 25 maj 2018.  Skillnaden är att skyddet för din personliga integritet förstärks.

Det är viktigt för oss på Webbhygien att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad menas med personuppgift?
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även bilder och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är syftet med GDPR?
Syftet med lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information om såväl anställda som kunder eller potentiella kunder. EU hoppas med GDPR att få fram en samständighet bland EU:s medlemsstater gällande den här typen av regelverk. Tidigare har det varit upp till varje land att tolka direktivet om skydd av personuppgifter, men från och med 25 maj 2018 gäller samma lagtext i alla EU-länder.

Vad innebär GDPR för förändringar för mig som kund hos WakeUpFriends?
Det innebär inga större ändringar förutom att WakeUpFriends ber kunden/medlemmet om att godkänna vid intag i ett nätverk att vi sparar medlemmets mejl uppgifter. Företag och personer samtycker när dem köpar varor/live-stream i vår webbutik, när man godkänner Försäljningsvillkoren.

Påverkas min ”lagringstid” hos WakeUpFriends av GDPR och vad händer med mina uppgifter om jag väljer att sluta vara kund/medlem hos WakeUpFriends?
Din lagringstid påverkas inte av GDPR. När du inte vill vara  är klar med live-stream eller en utbildning raderas dina inloggningsuppgifter med namn och mejl i vår databas efter 30 dagar. Uppgifter som kund i vår faktura system raderas efter 7 år. Enligt regler från Skatteverket.

Var lagras, rent fysiskt, informationen som kunden skapar till vårt förfogande?
I Sverige.

Använder ni eller annan part informationen som kunderna skapar på annat sätt än avsett ändamål? Om den nyttjas av annan part: vem/vilka är det?
Nej.

Hur ser er övervakning och incidenthantering ut?
Övervakningen av hårdvara, samt OS, sker dygnet endast via vår hosting partner. Inre komponenter i plattformen övervakas och hanteras av tekniker hos vår leverandör.

Gäller GDPR enbart privatpersoner eller berör reglerna likaså personer som har enskild firma?
Ja, även personer med enskild firma är nu levande fysiska personer och omfattas därför av reglerna om skydd för personuppgifter i GDPR.

Står bokföringslagen, som säger att jag ska spara bokföring på papper och digitalt i sju år, över GDPR-bestämmelserna?
Nej, GDPR är en EU-förordning och gäller före svensk nationell rätt. Men GDPR ger möjlighet att lagra uppgifter som krävs i unionsrätt eller nationell rätt. Exempelvis den svenska bokföringslagen.

Vad innebär ”Rätten att bli glömd”?
Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen.
En extern person som vill få sina uppgifter raderade hos Easywise måste vända sig till sin egen organisation. Vi kan inte verkställa en radering förrän den enskildes organisation inkommer med en bekräftelse som verifierar att det är rätt person som ska tas bort. Processen måste alltså skötas från personens organisations sida.

Efter att jag begärt att mina uppgifter ska plockas bort – när måste dessa uppgifter senast vara borta?
Personuppgifterna hamnar i ett gallringsurval och tas sedan bort alternativt anonymiseras efter tre månader.