Hur starter man en WakeUpFriends grupp?

Hur bildar man en WakeUpFriends grupp?

Man tar kontakt med Ingbritt på wakeupfriends.orebro@gmail.com och skriver lite om sig själv. Ingbritt berätter hur det går till och tillsammans kommer ni överens om var gruppen ska vara och Ingbritt presenterar WakeUpFriends stadgar och visionen för grupperna.

Kan man själv bestämma namn på sin grupp?

Alla grupper ingår i ett samlat nätverk under WakeUpFriends och logga för WakeUpFriends ska användas. Alla grupper heter därför WakeUpFriends (med namn på ort/by)

Om jag redan har en grupp och vill vara med i WakeUpFriends vad gör jag då?

Då kontakter du Joanna på wakeupfriends@protonmail.com och tillsammans kommer ni överens hur vi gör. Om man vill vara en del av WakeUpFriends måste gruppen följa WakeUpFriends stadgar och visoner. Det skall minst finnas en admin men gärna flera som delar på arbetet.

Hur mycket krävs det för att börja en grupp?

Vill du starta en grupp, då blir du admin, du får gärna ha en till som vill vara admin med dig då grupperna växer snabbt och det är trevligt om ni kan hjälpas åt. Som admin får man regelverk från oss, lagar och stadgar som alla ska ta del av. Admin godkänner nya medlemmar som kommer in i gruppen, innan dem godkänns ska den nya medlemmen dela sin e-postadress och svara på 3 frågor. De uppgifterna sparar admin i exempelvis ett word eller excelldokument. Admin skickar uppgifterna till Joanna efter avtal så att hon kan tillföra dom till hela nätverkets databas.  Joanna sparar allas uppgifter. Alla i gruppen kan bjuda in till samvaro och alla får ta initiativ och gärna hjälpas åt.

Tanken är att gruppen ska hålla sig igång organiskt, alla kan ta initiativ. Delningar av artiklar i gruppen är inte nödvändigt eller måste men ok.

Om jag är i en grupp och inte trivs vad gör jag då?

Vi människor är olika och ibland trivs vi i mindre sammanhang. Om du är i en grupp, men inte trivs, då kan du "knoppa av" och starta en mindre grupp med evt. andra från gruppen som vill följa med. Då kan ni träffas i mindre sammanhang.

Om så är fallet bildar du en ny grupp och då ska du ta kontakt med Ingbritt på wakeupfriends.orebro@gmail.com – gruppen måste registreras som WakeUpFriends så andra kan hitta gruppen i nätverket.

Vad är visionen med WakeUpFriends?

Visionen är att träffas i verkligheten. Inte bakom skärmen. Att få nya vakna vänner. Få nytt nätverk var man kan känna sig fri att prata om sin sanning.

Att vara nyfiken och sanningssökande. Kunna dela sina tanker och åsikter på ett öppet sätt och samtidigt vara öppen för andras åsikter och sanning.

Hur många grupper kan man vara medlem i?

Du kan vara medlem i hur många WakeUpFriends grupper du vill. Tanken är att du även kan komma på träff i andra städer/orter. Är du på väg ut i landet och vill träffa vänner då kan du göra det via nätverket. På det sättet ökar du ditt eget nätverk.

Får man bjuda in vänner till gruppen?

Om man har en vän som är nyfiken så kan man ta med dem på en träff. Efter träffen kan personen gå med i gruppen. Går man med i gruppen måste man godta WakeUpFriends stadgar.

Vad säger WakeUpFriends stagar?

WakeUpFriends är ett socialt nätverk för dig som söker sanning.

7 Stadgar för positiva möten.

Jag som WakeUpFriends medlem;


1. Söker aktivt sanning och expanderad medvetenhet.
2. Inser mitt personliga ansvar i att skapa en bättre värld. 

3. Förhåller mig öppen till andras sanning och dömer inte. 

4. Lyssnar och verkar för att alla som vill får komma till tals.

 5. Förstår att alla inte vill ha eller är redo för all information. 

6. Accepterar och respekterar ALLA övriga medlemmar.
7. Kommunicerar vänligt och undviker konfrontation.

Vad gör jag som admin om en person inte vill koppla sig till WakeUpFriends stagar?

Då får admin be om att personen utträder ur gruppen.

Vad gör man om man upplever att en person hela tiden tar mycket uppmärksamhet eller inte ger plats till andra i gruppen?

Om man upplever att en annan inte vill lyssna på andras åsikter, men endast vill diskutera rätt eller fel, då får admin säga till personen. Om personen inte tycker det är lämpligt, då får personen gå ut ur gruppen.

Varför finns det regler i WakeUpFriends?

Vi lever i en tid där vi alla kan ha många starka åsikter. WakeUpFriends ska vara ett forum där det finns en positiv energi och anda. För att säkra detta, har vi 7 stagar som ska följas. Vi önskar att det ska vara ett forum för vakna människor som har en nyfiken tillgång till andra människor och är nyfiken på att även lära sig nytt  och lära av andra.. Vi har alla vår sanning, och om vi ska dela den utan att det skapar friktion så har vi regler/stadgar som alla ska godta och anpassa sig till.

När använder man stadgarna?

Stadgarna tar man fram vid varje träff och läser högt. Både för att själv komma ihåg och för att nya medlemmar som inte har hört dem tidigare blir bekant med dem.

Om jag vill anordna ett event eller föreläsning vad gör jag då?

Då skapar du ett event i gruppen och gärna delar det i admin gruppen för WakeUpFriends så att alla kan ta del och även dela till andra WakeUpFriends grupper. På så sätt sprider vi våra idéer till alla grupper.

Om jag inte har Facebook men vill bilda en grupp, vad gör jag då?

Då bildar du en mejl-grupp. Innan gruppen bildas tar du kontakt till Ingbritt på  wakeupfriends.orebro@gmail.com då hon måste registrera gruppen mm.