Hur bildar man en WakeUpFriends grupp i nätverket?


Man tar kontakt med Michael på [email protected] och skriver lite om sig själv. Michael berättar hur det går till och tillsammans kommer ni överens om var gruppen ska vara och Joanna presenterar WakeUpFriends stadgar och visionen för grupperna.

Kan man själv bestämma namn på sin grupp?

Alla grupper ingår i ett samlat nätverk på plattformen under WakeUpFriends och logga för WakeUpFriends ska användas. Alla grupper heter därför WakeUpFriends (med namn på ort/by).

Om jag redan har en grupp och vill vara med i WakeUpFriends vad gör jag då?

Då kontakter du Michael på [email protected] och tillsammans kommer ni överens hur vi gör. Om man vill vara en del av WakeUpFriends måste gruppen följa WakeUpFriends stadgar och visioner. Det skall minst finnas en admin men gärna flera som delar på arbetet.

Hur mycket krävs det för att börja en grupp?

Vill du starta en grupp, då blir du admin, du får gärna ha en till som vill vara admin med dig då grupperna växer snabbt och det är trevligt om ni kan hjälpas åt. Som admin får man regelverk från oss, WakeUpFriends strategi, vision och stadgar som alla ska ta del av. Som admin ingår du i ett stort nätverk tillsammans med andra admin i hela landet, vår vision är att vi ska lära känna varandra bra och tillsammans styrka WakeUpFriends. Alla medlemmar i en grupp kan bjuda in till samvaro och alla får ta initiativ och gärna hjälpas åt. Tanken är att grupperna ska hålla sig igång organiskt, alla kan vara delaktiga

Om jag är i en grupp och inte trivs vad gör jag då?

Vi människor är olika och ibland trivs vi i mindre sammanhang. Om du är i en grupp, men inte trivs, då kan du "knoppa av" och starta en mindre grupp med evt. andra från gruppen som vill följa med. Då kan ni träffas i mindre sammanhang.

Om så är fallet kontakter du Michael på [email protected] gruppen måste registreras som WakeUpFriends på vår egen plattform så andra kan hitta gruppen i nätverket.

Vad är visionen med WakeUpFriends?

Visionen är att träffas i verkligheten. Inte så mycket bakom skärmen. Att få nya vakna vänner. Få nytt nätverk var man kan känna sig fri att prata om sin sanning. Nätverket är ett erbjudande och frivilligt att vara med i. 

Att vara nyfiken och sanningssökande. Kunna dela sina tanker och åsikter på ett öppet sätt och samtidigt vara öppen för andras åsikter och sanning.

Hur många grupper kan man vara medlem i?

Du kan vara medlem i hur många WakeUpFriends grupper du vill. Tanken är att du även kan komma på träff i andra städer/orter. Är du på väg ut i landet, eller på väg utomlands och vill träffa vänner då kan du göra det via nätverket. På det sättet ökar du ditt eget nätverk.

Får man bjuda in vänner till gruppen?

Om man har en vän som är nyfiken så kan man ta med dem på en träff. Efter träffen kan personen gå med i gruppen. Går man med i gruppen måste man godta WakeUpFriends stadgar.

Vad säger WakeUpFriends stagar?

WakeUpFriends är ett socialt nätverk för dig som söker sanning.

7 Stadgar för positiva möten.
Jag som WakeUpFriends medlem;

1. Söker aktivt sanning och expanderad medvetenhet.
2. Inser mitt personliga ansvar i att skapa en bättre värld. 

3. Förhåller mig öppen till andras sanning och dömer inte. 

4. Lyssnar och verkar för att alla som vill får komma till tals.

 5. Förstår att alla inte vill ha eller är redo för all information. 

6. Accepterar och respekterar ALLA övriga medlemmar.
7. Kommunicerar vänligt och undviker konfrontation.

Vad gör jag som admin om en person inte vill koppla sig till WakeUpFriends stagar?

Då får admin be om att personen utträder ur gruppen.

Vad gör man om man upplever att en person hela tiden tar mycket uppmärksamhet eller inte ger plats till andra i gruppen?

Om man upplever att en annan inte vill lyssna på andras åsikter, men endast vill diskutera rätt eller fel, då får admin säga till personen. Om personen inte tycker det är lämpligt, då får personen gå ut ur gruppen.

Varför finns det regler i WakeUpFriends?

Vi lever i en tid där vi alla kan ha många starka åsikter. WakeUpFriends ska vara ett forum där det finns en positiv energi och anda. För att säkra detta, har vi 7 stagar som ska följas. Vi önskar att det ska vara ett forum för vakna människor som har en nyfiken tillgång till andra människor och är nyfiken på att även lära sig nytt  och lära av andra.. Vi har alla vår sanning, och om vi ska dela den utan att det skapar friktion så har vi regler/stadgar som alla ska godta och anpassa sig till. Utöver stadgarna gäller vanlig moral och etik, har man svårt att förhålla sig till det kan man inte vara en del av nätverket. 

När använder man stadgarna?

Stadgarna tar man fram vid varje träff och läser högt. Både för att själv komma ihåg och för att nya medlemmar som inte har hört dem tidigare blir bekant med dem.

Om jag vill anordna ett event eller föreläsning vad gör jag då?

Då skapar du ett event i din egen grupp och i gruppen WakeUpFriends evenemang i Sverige då kan alla i gruppen komma eller anmäla sig det event du skapar. 

Jag vil gärna bilda en grupp, vad gör jag då?

Då bildar du en grupp på vår plattform. Innan gruppen bildas tar du kontakt till Michael på  [email protected] då han måste registrera gruppen och säkra att du som admin har fått all information, stadgar och logga. Du ingår då i ett samlat nätverk tillsammans med alla andra admin i WakeUpFriends nätverket. 

Om du har frågor ang. WakeUpFriends kan du alltid kontakta oss på mejl: [email protected]