WakeUpFriends Stadgar för positiva möten

Jag som WakeUpFriends, söker aktivt sanning och expanderad medvetenhet.

Jag som WakeUpFriends medlem, inser mitt personliga ansvar i att skapa en bättre värld. 

Jag som WakeUpFriends medlem, förhåller mig öppen till andras sanning och dömer inte. 

Jag som WakeUpFriends medlem, lyssnar och verkar för att alla som vill får komma till tals. 

Jag som WakeUpFriends medlem, förstår att alla inte vill ha eller är redo för all information. 

Jag som WakeUpFriends medlem, accepterar och respekterar ALLA övriga medlemmer. 

Jag som WakeUpFriends medlem, kommunicerar vänligt och undviker konfrontation.